Lokalita

Ďáblice jsou jedna z posledních pražských čtvrtí, jenž si zachovala původní a ojedinělý vesnický charakter.

Ďáblice se rozkládají na severním okraji hlavního města Prahy a jsou jednou z jeho menších částí. Tato lokalita je velmi dobře dostupná MHD, v centru jste cca za 15 min. Autobusem 103, se dostanete na Metro Ládví,  trasa C, za několik minut.

Občanská vybavenost

V místě je škola a školka, obchody, poliklinika a ordinace lékařů. V pěší dostupnosti je MŠ Květnová a ZŠ U Parkánu.

Místo dýchá historií

Historické jádro Ďáblic patří mezi pražskými vesnicemi k nejcennějším. Proto také bylo v roce 1991 zařazeno mezi vesnické památkové zóny. Lesnatý Ďáblický háj s nejvyšším bodem Ládví odděluje ves od souvislé zástavby. Vesnice leží na mírně se svažujícím severním úbočí Ládví a na rozdíl od mnoha jiných pražských vsí, které už pohltila rozšiřující se zástavba, si Ďáblice dokázaly až dodnes zachovat svůj samostatný charakter. Výhodou je, že se nacházejí nedaleko od stanice metra Ládví.

V současné době se Ďáblice rozvíjejí především ve své západní a jihovýchodní části výstavbou rodinných domů podle současného trendu.

Nejvyhledávanější místo pro relaxaci a procházky v přírodě je nedaleký Ďáblický háj.

Ďáblický háj je vlastně ostrovem, který byl kdysi bičován vlnami mořského příboje. Ale to už bylo všechno dávno, před nějakými 98 milióny let. Dnes je to velice příjemný lesopark, což je synonymum pro parkově upravený smíšený les či příměstský les. Tento lesopark se k severu otevírá do volné krajiny směrem ke vsi Ďáblice. Na jižní straně se k němu přimyká souvislá městská zástavba sídliště Ďáblice na katastru Kobylis. Většina lesa leží na území Ďáblic, jen malý cípek v jihozápadním rohu Kobylis.

Uprostřed lesoparku se vypíná nejvyšší bod Prahy na pravém břehu Vltavy – Ládví ve výšce 359 metrů nad mořem, mystický kopec opředený spoustou legend a záhad. Podivné je totiž to, že ačkoliv se v jeho okolí podařilo najít spoustu archeologických důkazů o osídlení v době prehistorické, tak na samotném kopci nebylo nalezeno nic. To je vskutku velmi podivné, neboť náhorní plošina na vrcholu kopce přímo nabízela ideální polohu pro vznik pravěkého hradiště či alespoň strážní hlásky. Ale žádný takový objekt tu nikdy nestál. To zavdalo příčinu k hypotéze, že prý tajemný vrchol mohl být posvátný a zasvěcený pouze bohům, kdy vstup obyčejným smrtelníkům byl dovolen pouze v době provozování kultovních obřadů. Původ názvu Ládví se odvozuje od slova Hledví, které mělo vzniknout ze slov „hledět“ a „vědět“, jakožto místa s dalekými výhledy.